Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bertus Cartoons kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bertus Cartoons verstrekt. Bertus Cartoons kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

 

2. Reden van verwerken persoonsgegevens
- Bertus Cartoons verwerkt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van de opdracht, doorgaans bestaande uit het bestellen/aanschaffen van een Bertus-stripalbum.
- Bertus Cartoons verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

3. Hoe lang bewaart Bertus Cartoons persoonsgegevens?
Bertus Cartoons bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Delen met derden
Bertus Cartoons verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bertuscartoons.nl. Bertus Cartoons zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Beveiligen
Bertus Cartoons neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bertus Cartons maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.